അശാന്തരായ അന്വേഷകര്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 200.00

Quick Overview

അനശ്വരരായിത്തീര്‍ന്ന ഏതാനും ശാസ്‌ത്രജ്ഞരുടെ
ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വരുംതലമുറയ്‌ക്ക്‌
പ്രചോദനം നല്‌കും.
അവരില്‍ പ്രമുഖരായ
പാശ്ചാത്യശാസ്‌ത്രകാരന്മാരെ
പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്‌ ഈ
കൃതിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്‌.

അശാന്തരായ അന്വേഷകര്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ശാസ്‌ത്രപുരോഗതിക്ക്‌ സ്വജീവിതം സമര്‍പ്പിച്ച മഹാത്മാക്കളോട്‌ നമുക്ക്‌ നിസ്സീമമായ കടപ്പാടുണ്ട്‌. പാഠപുസ്‌തകങ്ങളില്‍ സ്ഥാനം നേടി അനശ്വരരായിത്തീര്‍ന്ന ഏതാനും ശാസ്‌ത്രജ്ഞരുടെ ജീവിതവും പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും വരുംതലമുറയ്‌ക്ക്‌ പ്രചോദനം നല്‌കും. അവരില്‍ പ്രമുഖരായ പാശ്ചാത്യശാസ്‌ത്രകാരന്മാരെ പരിചയപ്പെടുത്താനാണ്‌ ഈ കൃതിയിലൂടെ ശ്രമിക്കുന്നത്‌.

Additional Information

Author ഡോ. വി.ബി. പണിക്കർ
Publisher Poorna Publications
ISBN 978-81-300-1565-1
Size Demy 1/8
Pages 264

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.