അരക്കില്ലം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 110.00

Quick Overview

എരേച്ചന്‍ നായര്‍ എന്ന പാട്ടംപിരിവുകാരന്‍ പണികഴിപ്പിച്ച വല്യേടത്തെ എട്ടുകെട്ടില്‍ കെട്ടിലമ്മയായി വിരാജിച്ച സാവിത്രിയിലൂടെ...ഏതാന്തദുഃഖിതയായ അവളുടെ മോഹാവേശങ്ങളിലൂടെ...മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്നഭാവങ്ങള്‍ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് പി. വത്സല അരക്കില്ലം എന്ന നോവലിലൂടെ.

അരക്കില്ലം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

എരേച്ചന്‍ നായര്‍ എന്ന പാട്ടംപിരിവുകാരന്‍ പണികഴിപ്പിച്ച വല്യേടത്തെ എട്ടുകെട്ടില്‍ കെട്ടിലമ്മയായി വിരാജിച്ച സാവിത്രിയിലൂടെ...ഏതാന്തദുഃഖിതയായ അവളുടെ മോഹാവേശങ്ങളിലൂടെ...മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ വിഭിന്നഭാവങ്ങള്‍ ഒപ്പിയെടുക്കുകയാണ് പി. വത്സല അരക്കില്ലം എന്ന നോവലിലൂടെ.

Additional Information

Author പി. വത്സല
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0710-6, 9788130007106
Size Demy 1/8
Pages 136

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.