അമ്പിളിപ്പൂന്തോണി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് പാടി രസിക്കാനും ആടി രസിക്കാനും പറ്റിയ എഴുപതു നഴ്‌സറിപ്പാട്ടുകള്‍. മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിപ്പാട്ടുകളുടെ ഈണത്തിലും താളത്തിലുമാണ് ഈ പാട്ടുകള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അമ്പിളിപ്പൂന്തോണി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കൊച്ചുകുട്ടികള്‍ക്ക് പാടി രസിക്കാനും ആടി രസിക്കാനും പറ്റിയ എഴുപതു നഴ്‌സറിപ്പാട്ടുകള്‍. മണ്ണിന്റെ മണമുള്ള നമ്മുടെ മുത്തശ്ശിപ്പാട്ടുകളുടെ ഈണത്തിലും താളത്തിലുമാണ് ഈ പാട്ടുകള്‍ രചിച്ചിട്ടുള്ളത്.

Additional Information

Author സിപ്പി പള്ളിപ്പുറം
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0818-9, 9788130008189
Size Demy 1/8
Pages 80

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.