അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഗ്രഹാംബെല്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

ടെലിഫോണിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍ നിരന്തര പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആത്മാര്‍ത്ഥ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ടെലിഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിച്ച അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഗ്രഹാംബെല്‍. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു സാമാന്യവിവരം ലഭിക്കുവാന്‍ ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം സഹായകരമായിരിക്കും. ലളിതമായ ശൈലിയിലൂടെ ഒരു ശാസ്ത്രകാരന്റെ ത്യാഗപൂര്‍ണ്ണമായ ജീവിതം ഇതില്‍ മനോഹരമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഗ്രഹാംബെല്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ടെലിഫോണിനെക്കുറിച്ച് സങ്കല്പിക്കാന്‍ കഴിയാത്ത ഒരു കാലഘട്ടത്തില്‍ നിരന്തര പരീക്ഷണത്തിലൂടെയും ആത്മാര്‍ത്ഥ പരിശ്രമത്തിലൂടെയും ടെലിഫോണ്‍ കണ്ടുപിടിച്ച അലക്‌സാണ്ടര്‍ ഗ്രഹാംബെല്‍. അദ്ദേഹത്തെപ്പറ്റി ഒരു സാമാന്യവിവരം ലഭിക്കുവാന്‍ ഈ ചെറുഗ്രന്ഥം സഹായകരമായിരിക്കും. ലളിതമായ ശൈലിയിലൂടെ ഒരു ശാസ്ത്രകാരന്റെ ത്യാഗപൂര്‍ണ്ണമായ ജീവിതം ഇതില്‍ മനോഹരമായി പ്രതിപാദിച്ചിരിക്കുന്നു.

Additional Information

Author പ്രൊഫ. കെ. ഗോപിനാഥന്‍ നായര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-142-0, 8171801420
Size Demy 1/8
Pages 64

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.