ആകാശത്തിന്റെ മറുപുറം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 65.00

Quick Overview

പുനത്തിലിന്റെ പത്തോളം കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇതിലെ പോക്കര്‍വക്കീലും പാക്കനാരും, കല്പാന്തത്തെപ്പറ്റി തലപുകഞ്ഞാലോചിക്കുന്ന അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആലിന്‍കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന വൃദ്ധവാനരനും, ഉറക്കഗുളികയില്‍ അഭയം തേടുന്ന ഡോക്ടറും വായനക്കാരന്റെ മുന്നില്‍ ഒരു വിചിത്രലോകം തുറന്നു തരുന്നു.

ആകാശത്തിന്റെ മറുപുറം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പുനത്തിലിന്റെ പത്തോളം കഥകളുടെ സമാഹാരം. ഇതിലെ പോക്കര്‍വക്കീലും പാക്കനാരും, കല്പാന്തത്തെപ്പറ്റി തലപുകഞ്ഞാലോചിക്കുന്ന അമ്പലപ്പറമ്പിലെ ആലിന്‍കൊമ്പത്തിരിക്കുന്ന വൃദ്ധവാനരനും, ഉറക്കഗുളികയില്‍ അഭയം തേടുന്ന ഡോക്ടറും വായനക്കാരന്റെ മുന്നില്‍ ഒരു വിചിത്രലോകം തുറന്നു തരുന്നു.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0999-5, 9788130009995
Size Demy 1/8
Pages 92

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.