അഗ്നിക്കിനാവുകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 200.00

Quick Overview

ആശുപത്രി കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രമേയം. ജീവിതംതന്നെയാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഇതില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. പ്രണയവും കാമനയും മരണവുമൊക്കെ കടന്നുവരുന്ന ഈ നോവല്‍ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്.

അഗ്നിക്കിനാവുകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആശുപത്രി കേന്ദ്രകഥാപാത്രമായി നടക്കുന്ന കഥയാണ് ഈ നോവലിന്റെ പ്രമേയം. ജീവിതംതന്നെയാണ് കുഞ്ഞബ്ദുള്ള ഇതില്‍ ആവിഷ്‌കരിക്കുന്നത്. പ്രണയവും കാമനയും മരണവുമൊക്കെ കടന്നുവരുന്ന ഈ നോവല്‍ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളെയാണ് പ്രകാശിപ്പിക്കുന്നത്.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0993-3, 9788130009933
Size Demy 1/8
Pages 332

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.