നാല്‍ക്കവലയിലെ കുട്ടിച്ചാത്തന്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 70.00

Quick Overview

''അനുരാധയുടെ മനസ്സിന്റെ കാചം സാധാരണ ജീവിതദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കു നേപെ അസാധാരണ കോണുകളിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധാരണ ജീവിതസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍നിന്നും അത്യപൂര്‍വമായ വാങ്മയം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അനുരാധ നാലപ്പാട്ടിനു കഴിയുന്നു എന്നതിന്റെ മനോഹരസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ കഥാസമാഹാരത്തിലുള്ള കഥകള്‍ - വൈശാഖന്‍

നാല്‍ക്കവലയിലെ കുട്ടിച്ചാത്തന്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

''അനുരാധയുടെ മനസ്സിന്റെ കാചം സാധാരണ ജീവിതദൃശ്യങ്ങള്‍ക്കു നേപെ അസാധാരണ കോണുകളിലാണ് നോക്കിക്കാണുന്നത്. അതുകൊണ്ടുതന്നെ സാധാരണ ജീവിതസന്ദര്‍ഭങ്ങളില്‍നിന്നും അത്യപൂര്‍വമായ വാങ്മയം സൃഷ്ടിക്കാന്‍ അനുരാധ നാലപ്പാട്ടിനു കഴിയുന്നു എന്നതിന്റെ മനോഹരസാക്ഷ്യങ്ങളാണ് ഈ കഥാസമാഹാരത്തിലുള്ള കഥകള്‍ - വൈശാഖന്‍

Additional Information

Author അനുരാധ നാലപ്പാട്ട്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1144-8, 9788130011448
Size Demy 1/8
Pages 104

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.