111 ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 70.00

Quick Overview

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് തങ്ങള്‍ നല്കിയ സംഭാവനകള്‍കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയ 111 മഹത്‌വ്യക്തികളെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുന്നത്. എണ്ണമറ്റ പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായി ഈ പുസ്തകവും ഇവിടെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന 111 ജീവിതങ്ങളും മാറും.

111 ഗണിതശാസ്ത്രജ്ഞര്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കണക്ക് എന്നു കേട്ടാല്‍ നെറ്റി ചുളിക്കുന്നവരാണ് നമ്മിലേറെയും. എന്നാല്‍ കണക്കിനെ ജീവനുതുല്യം സ്‌നേഹിക്കുകയും അതിനുവേണ്ടി ജീവിക്കുകയും ചെയ്ത ഒട്ടേറെ പ്രതിഭാശാലികളുണ്ട്. ഗണിതശാസ്ത്രത്തെ ഇന്നത്തെ രീതിയിലേക്ക് വികസിപ്പിക്കാന്‍ ഇവര്‍ നല്കിയ സംഭാവനകള്‍ ചെറുതല്ല.

ഈ പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതത്തിലെ പ്രധാന ഏടുകള്‍ മനസ്സിലാക്കുന്നത് ഏതൊരു വായനക്കാരന്റെയും ആന്തരികചോദനകളെ ഉത്തേജിപ്പിക്കും. കണക്ക് ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ട വിഷയമല്ലെന്നും അത് നമ്മുടെ ദൈനംദിനജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണെന്നും മനസ്സിലാക്കാന്‍ ഈ മഹത്‌വ്യക്തികളുടെ ജീവിതം നമുക്ക് വഴികാട്ടിയാകും. നമ്മുടെ ഇന്ത്യ, ലോകം ആദരിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ഗണിതശാസ്ത്രപ്രതിഭകളെ സംഭാവന ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അവരെക്കുറിച്ച് അറിവും വായനയും കണക്കിനെ പേടിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിദ്യാര്‍ത്ഥികളില്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മാറ്റങ്ങള്‍ വലുതായിരിക്കും.

ഗണിതശാസ്ത്രത്തിന് തങ്ങള്‍ നല്കിയ സംഭാവനകള്‍കൊണ്ട് ലോകത്തിന്റെ നെറുകയിലെത്തിയ 111 മഹത്‌വ്യക്തികളെയാണ് ഈ പുസ്തകത്തില്‍ പരിചയപ്പെടുന്നത്. എണ്ണമറ്റ പ്രതിഭകളുടെ ജീവിതത്തിലേക്കുള്ള വഴികാട്ടിയായി ഈ പുസ്തകവും ഇവിടെ പ്രതിപാദിപ്പിക്കുന്ന 111 ജീവിതങ്ങളും മാറും.

Additional Information

Author ഐ.ടി. ലോകം കണ്ടന്റ് സിന്‍ഡിക്കേറ്റ്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0472-0, 8130004720
Size Demy 1/8
Pages 111

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.