വികൃതിക്കുട്ടന്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 30.00

Quick Overview

കുട്ടികളെ ഗുണദോഷിക്കാന്‍, ഗുരുക്കന്മാരും, കഥപറഞ്ഞ് സത്ചിന്ത ഉണര്‍ത്താന്‍ മുത്തശ്ശിമാരും കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഇക്കാലത്ത്, സ്വാധീനങ്ങളിലും, പ്രലോഭനങ്ങളിലും പെട്ട് ബാല്യം വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് കാണാം! എന്നാല്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലെ സാരോപദേശ കഥകള്‍ കുട്ടികളെ നേര്‍വഴിക്ക് കൈപിടിച്ച് നയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ കഥകളെ കൂടുതല്‍ മിഴിവുറ്റതാക്കുന്നു.

വികൃതിക്കുട്ടന്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കുട്ടികളെ ഗുണദോഷിക്കാന്‍, ഗുരുക്കന്മാരും, കഥപറഞ്ഞ് സത്ചിന്ത ഉണര്‍ത്താന്‍ മുത്തശ്ശിമാരും കുറഞ്ഞുവരുന്ന ഇക്കാലത്ത്, സ്വാധീനങ്ങളിലും, പ്രലോഭനങ്ങളിലും പെട്ട് ബാല്യം വഴിതെറ്റിപ്പോകുന്നത് കാണാം! എന്നാല്‍ ഈ പുസ്തകത്തിലെ സാരോപദേശ കഥകള്‍ കുട്ടികളെ നേര്‍വഴിക്ക് കൈപിടിച്ച് നയിക്കുന്നു. ഒപ്പം ഇതിലെ ചിത്രങ്ങള്‍ കഥകളെ കൂടുതല്‍ മിഴിവുറ്റതാക്കുന്നു.

Additional Information

Author എം. അജയകുമാര്‍
Publisher Gayathri Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0780-9, 9788130007809
Size Demy 1/8
Pages 52

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.