ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 2)

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 135.00

Quick Overview

കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകളെഴുതിയ കഥാകാരനാണ് ഉറൂബ്. ശില്പഭംഗിയാര്‍ന്ന കഥകളിലൂടെയും, രൂപഭംഗിയാര്‍ന്ന നോവലുകളിലൂടെയും മലയാള വായനക്കാരില്‍ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെയൊക്കെ പരിചിത പരിധിയില്‍പ്പെട്ട സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉറൂബിന്റെ രചനാകൗശലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാക്കിയത്.

ഉറൂബിന്റെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍ (വാല്യം 2)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കാലത്തെ അതിജീവിക്കുന്ന കഥകളെഴുതിയ കഥാകാരനാണ് ഉറൂബ്. ശില്പഭംഗിയാര്‍ന്ന കഥകളിലൂടെയും, രൂപഭംഗിയാര്‍ന്ന നോവലുകളിലൂടെയും മലയാള വായനക്കാരില്‍ സ്ഥിരപ്രതിഷ്ഠനേടിയ എഴുത്തുകാരനാണ് അദ്ദേഹം. നമ്മുടെയൊക്കെ പരിചിത പരിധിയില്‍പ്പെട്ട സാമാന്യജനങ്ങളുടെ ഹൃദയവികാരങ്ങളെ തന്മയത്വത്തോടെ അവതരിപ്പിക്കാനുള്ള ഉറൂബിന്റെ രചനാകൗശലമാണ് അദ്ദേഹത്തെ വായനക്കാരുടെ പ്രിയപ്പെട്ട എഴുത്തുകാരനാക്കിയത്.

Additional Information

Author ഉറൂബ്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-560-4, 8171805604
Size Demy 1/8
Pages 265

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.