ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂര്‍ണകഥകള്‍ (വാല്യം 3)

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 200.00

Quick Overview

അമളി, അയല്‍ക്കാരി, കന്യാദാനം, വരണമാല്യം, മുക്തി, രാശമ്ങിയുടെ പുത്രന്‍, ചെറിയമ്മ, ഹല്‍ദാര്‍ കുടുംബം, ഹൈവേന്തി, ഭാര്യയുടെ കത്ത്, അപരിചിത, എന്നീ വിഖ്യാതമായ കഥകളടങ്ങുന്ന സമാഹാരം.

ടാഗോറിന്റെ സമ്പൂര്‍ണകഥകള്‍ (വാല്യം 3)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

അമളി, അയല്‍ക്കാരി, കന്യാദാനം, വരണമാല്യം, മുക്തി, രാശമ്ങിയുടെ പുത്രന്‍, ചെറിയമ്മ, ഹല്‍ദാര്‍ കുടുംബം, ഹൈവേന്തി, ഭാര്യയുടെ കത്ത്, അപരിചിത, എന്നീ വിഖ്യാതമായ കഥകളടങ്ങുന്ന സമാഹാരം.

Additional Information

Author രവീന്ദ്രനാഥ ടാഗോര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0985-9, 9788130009859
Size Demy 1/8
Pages 175

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.