സുഫല - eBook

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 30.00

Quick Overview

ജീവിതത്തിന്റെ അനേകം ഭാവങ്ങള്‍ കവിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനുരണനമാണ് ഈ കവിത. സാധാരണ ജീവിതങ്ങളെ അസാധാരണമായി ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഓരോ കവിതയിലും കവിയുടെ ജീവിതവീക്ഷണമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. ആര്‍ജവവും പ്രസാദാത്മകതയും തുളുമ്പിനില്‍ക്കുന്ന ഒളപ്പമണ്ണ ശൈലി കവിതകള്‍ക്ക് അതീവ ചാരുത നല്‍കുന്നു.

സുഫല - eBook

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

* Required Fields

Rs. 30.00

Details

ജീവിതത്തിന്റെ അനേകം ഭാവങ്ങള്‍ കവിയില്‍ സൃഷ്ടിക്കുന്ന അനുരണനമാണ് ഈ കവിത. സാധാരണ ജീവിതങ്ങളെ അസാധാരണമായി ഉള്‍ക്കാഴ്ചയോടെ ചിത്രീകരിക്കുന്ന ഓരോ കവിതയിലും കവിയുടെ ജീവിതവീക്ഷണമാണ് വെളിപ്പെടുന്നത്. ആര്‍ജവവും പ്രസാദാത്മകതയും തുളുമ്പിനില്‍ക്കുന്ന ഒളപ്പമണ്ണ ശൈലി കവിതകള്‍ക്ക് അതീവ ചാരുത നല്‍കുന്നു.

Additional Information

Author ഒളപ്പമണ്ണ
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0025-3, 8130000253
Size 6" Diagonal
Pages PDF (98), ePub (47)

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.