സ്ത്രീകളും മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 70.00

Quick Overview

കൗമാരപ്രായം മുതല്‍ക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈംഗികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവള്‍ക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമോ വേദികളോ കുറവാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലക്കു വെളിച്ചം പകരുന്ന ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

സ്ത്രീകളും മാനസിക പ്രശ്‌നങ്ങളും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആധുനിക സമൂഹത്തില്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് വിദ്യാഭ്യാസവും സ്ഥാനമാനങ്ങളും ഉണ്ടെങ്കിലും നിത്യജീവിതത്തില്‍ നേരിടേണ്ടിവരുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും വളരെ വലുതാണ്. കൗമാരപ്രായം മുതല്‍ക്കുള്ള വളര്‍ച്ചയുടെ പാതയില്‍ ഒട്ടേറെ പ്രതിസന്ധികള്‍ സ്ത്രീകള്‍ക്ക് നേരിടേണ്ടിവരുന്നുണ്ട്. സ്ത്രീകളുടെ ശാരീരികവും മാനസികവും വൈംഗികവുമായ പ്രശ്‌നങ്ങള്‍ അവള്‍ക്ക് സ്വയം മനസ്സിലാക്കാനുള്ള സാഹചര്യമോ വേദികളോ കുറവാണ്. ഇത്തരം കാര്യങ്ങളിലക്കു വെളിച്ചം പകരുന്ന ഏതാനും ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരമാണ് ഈ പുസ്തകം.

Additional Information

Author മുരളീധരന്‍ മുല്ലമറ്റം
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-300-0230-2, 8130002302
Size Demy 1/8
Pages 136

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.