ശ്രുതി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 40.00

Quick Overview

കാലാതീതമായി സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്ത്രീഹൃദയവും പരുഷമായ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും പുതിയ സ്‌നേഹബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഊടുംപാവുമിടുന്നതെങ്ങനെ? ശ്രുതിയിലൂടെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാണിച്ചുതരുന്നത് അതാണ്.

ശ്രുതി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കാലാതീതമായി സ്വപ്നം കാണുന്ന സ്ത്രീഹൃദയവും പരുഷമായ ജീവിതയാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളും പുതിയ സ്‌നേഹബന്ധങ്ങള്‍ക്ക് ഊടുംപാവുമിടുന്നതെങ്ങനെ? ശ്രുതിയിലൂടെ പ്രശസ്ത നോവലിസ്റ്റായ സി. രാധാകൃഷ്ണന്‍ കാണിച്ചുതരുന്നത് അതാണ്. മണ്‍പാത്രങ്ങള്‍പോലെ ജനിച്ച് ചൂളകളില്‍ വെന്ത് പാകപ്പെടുന്ന ജീവിതങ്ങളാണിതില്‍; മുളന്തണ്ടുകളിലൂടെ നാദബ്രഹ്മത്തിലേക്കു കുതിക്കുന്ന വിരലുകളും. കാടും പുഴയും കളിമണ്ണും മനുഷ്യരും ചേര്‍ന്നൊരുക്കുന്ന സംഗീതസാന്ദ്രമായ നാദധാരയില്‍ അന്തര്‍ഭവിച്ചുനില്ക്കുന്നത് നിത്യമായ, പാവനമായ മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെ തേങ്ങി തേങ്ങി നില്ക്കുന്ന ശ്രുതിയത്രേ.

Additional Information

Author സി. രാധാകൃഷ്ണൻ
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-7180-878-6, 8171808786
Size Demy 1/8
Pages 64

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.