ശാസ്ത്രം നമുക്കു ചുറ്റും - eBook

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 30.00

Quick Overview

നാമറിയാതെ ഒട്ടനവധി സംഭവവികാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്ത് ദിനംപ്രതി അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വായിച്ചാലും മിക്കവയും സ്മൃതിപഥത്തിൽനിന്ന് നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശകളെയും ആശങ്കകളെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു നിർത്താൻ ഏതൊരു സാധാരണ വായനക്കാരനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരുത്തമ സയൻസ് ഗ്രന്ഥമാണിത്.

ശാസ്ത്രം നമുക്കു ചുറ്റും - eBook

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

* Required Fields

Rs. 30.00

Details

നാമറിയാതെ ഒട്ടനവധി സംഭവവികാസങ്ങൾ ശാസ്ത്രലോകത്ത് ദിനംപ്രതി അരങ്ങേറുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കൽ വായിച്ചാലും മിക്കവയും സ്മൃതിപഥത്തിൽനിന്ന് നിമിഷനേരംകൊണ്ട് അപ്രത്യക്ഷമാവുകയും ചെയ്യും. എന്നാൽ നമുക്കു ചുറ്റുമുള്ള ശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആശകളെയും ആശങ്കകളെയും ഹൃദയത്തോട് ചേർത്തു നിർത്താൻ ഏതൊരു സാധാരണ വായനക്കാരനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ശാസ്ത്രലേഖനങ്ങളടങ്ങിയ ഒരുത്തമ സയൻസ് ഗ്രന്ഥമാണിത്.

Additional Information

Author മനോജ് എം. സ്വാമി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0784-7, 9788130007847
Size 6" Diagonal
Pages PDF (160), ePub (85)

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.