പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകള്‍ (വാല്യം 3)

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Rs. 200.00

Quick Overview

ആശുപത്രിക്കഥകളിലൂടെ മലയാളകഥാലോകത്ത് വേറിട്ട ശബ്ദമായി മാറിയ പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകളുടെ മൂന്നാംവാല്യം. അനുവാചക മനസ്സുകളെ കുളിരണിയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ശൈലി ഈ കഥകളില്‍ ദര്‍ശിക്കാം. ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നില്ക്കുന്ന ഓരോ കഥയും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതയാര്‍ന്ന വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സുന്ദരമായ ഭാവഗീതങ്ങള്‍പോലെയുള്ള ഈ കഥകള്‍ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കും.

പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകള്‍ (വാല്യം 3)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആശുപത്രിക്കഥകളിലൂടെ മലയാളകഥാലോകത്ത് വേറിട്ട ശബ്ദമായി മാറിയ പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകളുടെ മൂന്നാംവാല്യം. അനുവാചക മനസ്സുകളെ കുളിരണിയിക്കുന്ന ഒരു പുതിയ ശൈലി ഈ കഥകളില്‍ ദര്‍ശിക്കാം. ഒന്നിനൊന്ന് മികച്ചു നില്ക്കുന്ന ഓരോ കഥയും ജീവിതത്തിന്റെ വ്യത്യസ്തതയാര്‍ന്ന വിഷയങ്ങളെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു. സുന്ദരമായ ഭാവഗീതങ്ങള്‍പോലെയുള്ള ഈ കഥകള്‍ വായനക്കാരുടെ ശ്രദ്ധയാകര്‍ഷിക്കും.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0980-2, 9788130009802
Size Demy 1/8
Pages 292

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.