പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകള്‍ (വാല്യം 1)

Be the first to review this product

Availability: Out of stock

Rs. 200.00

Quick Overview

തനിക്കുചുറ്റും തന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളിലേക്ക് അനുവാചകനെ ആനയിക്കുന്നതാണ് പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ചെറുകഥകള്‍. വായനയുടെ ആനന്ദാനുഭൂതിയോടൊപ്പം സഹജീവികളെ സഹാനുഭൂതിയോടെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഹൃദയവിശാലതയും അവ നമുക്ക് നല്കുന്നു.

പുനത്തിലിന്റെ സമ്പൂര്‍ണ്ണകഥകള്‍ (വാല്യം 1)

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

തനിക്കുചുറ്റും തന്നോടൊപ്പം ജീവിക്കുന്ന മനുഷ്യരെ നയിക്കുന്ന വികാരവിചാരങ്ങളിലേക്ക് അനുവാചകനെ ആനയിക്കുന്നതാണ് പുനത്തില്‍ കുഞ്ഞബ്ദുള്ളയുടെ ചെറുകഥകള്‍. വായനയുടെ ആനന്ദാനുഭൂതിയോടൊപ്പം സഹജീവികളെ സഹാനുഭൂതിയോടെ നോക്കിക്കാണാനുള്ള ഹൃദയവിശാലതയും അവ നമുക്ക് നല്കുന്നു.

Additional Information

Author പുനത്തില്‍ കു‍ഞ്ഞബ്ദുള്ള
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0975-9, 9788130009759
Size Demy 1/8
Pages 300

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.