നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 110.00

Quick Overview

ആകര്‍ഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ആത്മവിശ്വാസവും വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകം.യുവാക്കളില്‍ മൂല്യബോധവും സദാചാരവും ഉണര്‍ത്തി,അവരെ നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം. സ്‌നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍ അവരുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഭാവിയില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ക്ക് അഭിമാനിക്കാന്‍ സാധിക്കും.

നിങ്ങള്‍ക്ക് മാറാന്‍ കഴിയില്ലെന്ന് ആരാണ് പറഞ്ഞത്?

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആകര്‍ഷകമായ വ്യക്തിത്വവും ആത്മവിശ്വാസവും വളര്‍ത്തിയെടുക്കാന്‍ ഉപകരിക്കുന്ന പാഠപുസ്തകം.യുവാക്കളില്‍ മൂല്യബോധവും സദാചാരവും ഉണര്‍ത്തി,അവരെ നന്മയുടെ പാതയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കാന്‍ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന ഉത്തമഗ്രന്ഥം. സ്‌നേഹമുള്ള മാതാപിതാക്കള്‍ ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുകയാണെങ്കില്‍ അവരുടെ കുട്ടികളെക്കുറിച്ച് ഭാവിയില്‍ തീര്‍ച്ചയായും അവര്‍ക്ക് അഭിമാനിക്കാന്‍ സാധിക്കും. പരിഭാഷ: എം. പി. സദാശിവന്‍

Additional Information

Author ഡോ. വി.കെ. ജയകുമാര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1283-4, 9788130012834
Size Demy 1/8
Pages 128

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.