നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേണ്ടല തളരാത്ത പോരാളി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ഔന്നത്യം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്ന ഏതു രചനയും ജനഹൃദയസ്വീകാര്യമാകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേ ലയെന്ന ചരിത്രപുരുഷന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും സ്വാധീനദീപ്തിയും കുഞ്ഞുഹൃദയങ്ങളിലേക്കുകൂടി പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുവാന്‍ ഈ മനോഹരഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ശശിധരന്‍ ഫറോക്കിനു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു

നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേണ്ടല തളരാത്ത പോരാളി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ജീവിതാവസ്ഥയുടെ ഔന്നത്യം സാധ്യമാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യം സാധൂകരിക്കുന്ന ഏതു രചനയും ജനഹൃദയസ്വീകാര്യമാകുമെന്നതില്‍ സംശയമില്ല. നെല്‍സണ്‍ മണ്ടേ ലയെന്ന ചരിത്രപുരുഷന്റെ വ്യക്തിപ്രഭാവവും സ്വാധീനദീപ്തിയും കുഞ്ഞുഹൃദയങ്ങളിലേക്കുകൂടി പകര്‍ന്നുകൊടുക്കുവാന്‍ ഈ മനോഹരഗ്രന്ഥത്തിലൂടെ ശശിധരന്‍ ഫറോക്കിനു സാധിച്ചിരിക്കുന്നു. ബാലസാഹിത്യപ്രസ്ഥാനത്തിലാണ് പുസ്തകത്തെ ഉള്‍പ്പെടുത്താന്‍ എഴുത്തുകാരന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിലും ജീവിതോല്‍ക്കര്‍ഷത ഉള്‍ത്തുടിപ്പായുള്ള ഏതൊരു വായനക്കാരനെയും ഈ പുസ്തകം സ്വാധീനിക്കും. ആവര്‍ത്തിച്ച് ആവേശത്തോടെ വായിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യും.

Keywords: Nelson Mondela-Thalaratha Porali

Additional Information

Author Sasidharan Feroke
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 9788130018300
Size Demy 1/8
Pages 56

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.