നാടന്‍കലകള്‍ നാടന്‍പാട്ടുകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 115.00

Quick Overview

നാടോടിവിജ്ഞാന(ഫോക്‌ലോര്‍)ത്തിന്റെ പരിധിയില്‍പ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. ഫോക്‌ലോറിനെ സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നാടന്‍ കല, നാടന്‍ പാട്ടുപാരമ്പര്യം, വാമൊഴിസാഹിത്യം, പുരാവൃത്തം, ക്ഷേത്രകലകള്‍, ക്രിസ്ത്യാനിക്കലകളും പാട്ടുകളും,മാപ്പിളക്കലകളും സാഹിത്യവും, എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും ഇതിലടങ്ങുന്നു.

നാടന്‍കലകള്‍ നാടന്‍പാട്ടുകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

നാടോടിവിജ്ഞാന(ഫോക്‌ലോര്‍)ത്തിന്റെ പരിധിയില്‍പ്പെട്ട വിഷയങ്ങളാണ് ഈ ഗ്രന്ഥത്തിലുള്ളത്. ഫോക്‌ലോറിനെ സാമാന്യമായി പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതോടൊപ്പം നാടന്‍ കല, നാടന്‍ പാട്ടുപാരമ്പര്യം, വാമൊഴിസാഹിത്യം, പുരാവൃത്തം, ക്ഷേത്രകലകള്‍, ക്രിസ്ത്യാനിക്കലകളും പാട്ടുകളും,മാപ്പിളക്കലകളും സാഹിത്യവും, എന്നിവയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രബന്ധങ്ങളും ഇതിലടങ്ങുന്നു. വിദ്യാഭ്യാസരംഗത്ത് ഇവ പാഠ്യവിഷയങ്ങളായതിനാല്‍ ഈ ഗ്രന്ഥം അദ്ധ്യാപകര്‍ക്കെന്നപോലെ വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്കും സഹായകമായിത്തീരും.

Additional Information

Author ഡോ. എം.വി. വിഷ്ണുനമ്പൂതിരി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0360-0, 8130003600
Size Demy 1/8
Pages 160

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.