മണിമുത്തുകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

ഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും ബാലമനസ്സുകളിലേക്ക് പകര്‍ന്നു നല്കുന്ന പതിന്നാലു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളില്‍ നമുക്കന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, ദയ, കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കഥകളാണ് ഈ കൃതിയില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

മണിമുത്തുകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ഭാരതത്തിലെ മഹത്തായ സംസ്‌കാരവും പൈതൃകവും ബാലമനസ്സുകളിലേക്ക് പകര്‍ന്നു നല്കുന്ന പതിന്നാലു കഥകളുടെ സമാഹാരം. ആധുനിക ജീവിതത്തിന്റെ തിരക്കുകളില്‍ നമുക്കന്യമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സ്‌നേഹം, ദയ, കാരുണ്യം തുടങ്ങിയ മാനുഷികമൂല്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന കഥകളാണ് ഈ കൃതിയില്‍ ചേര്‍ത്തിരിക്കുന്നത്.

Additional Information

Author കെ.പി. ജയലക്ഷ്മി
Publisher Nalanda Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0910-0, 9788130009100
Size Demy 1/8
Pages 46

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.