മനഃശാസ്ത്രം: പ്രാഥമികതത്ത്വങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 70.00

Quick Overview

മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ കിടക്കുന്ന അറിവുകള്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ഒതുങ്ങരുത്. ആംഗലേയ ഭാഷയില്‍ അറിവിന്റെ ഈ കൈമാറ്റം നേരത്തേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷയിലും അത് വായനക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാവണം. അതിനായുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥമായ ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം.

മനഃശാസ്ത്രം: പ്രാഥമികതത്ത്വങ്ങളും കാഴ്ചപ്പാടുകളും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

അറിവ് ആര്‍ജ്ജിക്കലാവണം വായനയുടെ ലക്ഷ്യം. അതു വായനക്കാരന്റെ അവകാശംകൂടിയാണ്. വിജ്ഞാനമാധ്യമങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായി പുസ്തകങ്ങള്‍ ലക്ഷ്യമിടുന്നതും അറിവ് നല്‍കലാവണം. വായനയുടെ സാധ്യതകള്‍ തിരിച്ചറിയുകയോ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയോ ചെയ്യാത്തിടത്തോളം കാലം അത് മരവിക്കുകയോ മരിക്കുകയോ ചെയ്യും. മനഃശാസ്ത്രത്തിന്റെ ആഴങ്ങളില്‍ കിടക്കുന്ന അറിവുകള്‍ ഏതെങ്കിലുമൊരു തൊഴില്‍ പരിശീലനത്തിനുവേണ്ടി മാത്രമായി ഒതുങ്ങരുത്. ആംഗലേയ ഭാഷയില്‍ അറിവിന്റെ ഈ കൈമാറ്റം നേരത്തേ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ട്. നമ്മുടെ ഭാഷയിലും അത് വായനക്കാര്‍ക്ക് ലഭ്യമാവണം. അതിനായുള്ള ആത്മാര്‍ത്ഥമായ ശ്രമമാണ് ഈ പുസ്തകം. ബി.എഡ്, ടി.ടി.സി, പി.പി.ടി.ടി.സി., മൂന്നാംവര്‍ഷ സോഷ്യോളജി വിദ്യാര്‍ത്ഥികള്‍ക്ക് ഈ പുസ്തകം പ്രയോജനപ്രദമാണ്.

Additional Information

Author എ.പി. രാധാകൃഷ്ണന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-300-0510-7, 8130005107
Size Demy 1/8
Pages 128

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.