മനസ്സ് കര്‍മ്മങ്ങളെ സ്മരിക്കട്ടെ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 60.00

Quick Overview

അസാധാരണങ്ങളായ കര്‍മ്മബന്ധങ്ങളുടെയും ജീവിത നിയോഗങ്ങളുടെയും ആവിഷ്‌കാരം. അതീന്ദ്രിയ സിദ്ധികളാലുള്ള ദിവ്യദര്‍ശനങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം.ജന്മാന്തര സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളുടെ പൊരുളുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നോവല്‍.

മനസ്സ് കര്‍മ്മങ്ങളെ സ്മരിക്കട്ടെ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

അസാധാരണങ്ങളായ കര്‍മ്മബന്ധങ്ങളുടെയും ജീവിത നിയോഗങ്ങളുടെയും ആവിഷ്‌കാരം. അതീന്ദ്രിയ സിദ്ധികളാലുള്ള ദിവ്യദര്‍ശനങ്ങളുടെ ചിത്രീകരണം.ജന്മാന്തര സ്‌നേഹബന്ധങ്ങളുടെ പൊരുളുകള്‍ വെളിപ്പെടുത്തുന്ന നോവല്‍.

Additional Information

Author നാലപ്പാട്ട് സുലോചന
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1262-9, 9788130012629
Size Demy 1/8
Pages 84

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.