മാനസിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 125.00

Quick Overview

ആത്മാവര്‍ത്തനവൈരസ്യം ബാധിക്കാത്ത ഒരു കഥാപ്രപഞ്ചം. ഉന്നതശാസ്‌ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരാളുടെ രചനകളില്‍ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിന്താവ്യാപാരത്തിന്റെ എല്ലുറപ്പ്‌ ഈ കഥകള്‍ക്ക്‌ കാതല്‍ക്കരുത്തേകുന്നു.

മാനസിയുടെ തെരഞ്ഞെടുത്ത കഥകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മാനസിയുടെ ഓരോ കഥയ്‌ക്കും തനതായ വ്യക്തിത്വമുണ്ട്‌. പ്രമേയസമാനതയുള്ളപ്പോഴും ആഖ്യാനശില്‌പവൈചിത്ര്യത്താല്‍ കഥകളോരോന്നിനും തനിമ ആത്മാവണിയുന്ന ഭൂഷണമായി ഭവിക്കുന്നു. ആത്മാവര്‍ത്തനവൈരസ്യം ബാധിക്കാത്ത ഒരു കഥാപ്രപഞ്ചം. ഉന്നതശാസ്‌ത്രീയ വിദ്യാഭ്യാസം നേടിയ ഒരാളുടെ രചനകളില്‍ മാത്രം പ്രതീക്ഷിക്കാവുന്ന ചിന്താവ്യാപാരത്തിന്റെ എല്ലുറപ്പ്‌ ഈ കഥകള്‍ക്ക്‌ കാതല്‍ക്കരുത്തേകുന്നു. -- ഡോ. എം. ലീലാവതി

Additional Information

Author മാനസി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN:978-81-300-1555-2, 9788130015552
Size Demy 1/8
Pages 160

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.