മാജി

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 210.00

Quick Overview

വര്‍ത്തമാനകാലത്തെ തീക്ഷ്ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകാനിടയുള്ള ഒട്ടേറെ സമസ്യകളിലേക്കുകൂടി വെളിച്ചം വീശുന്ന നോവല്‍.

മാജി

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

Details

വര്‍ത്തമാനകാലത്തെ തീക്ഷ്ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകാനിടയുള്ള ഒട്ടേറെ സമസ്യകളിലേക്കുകൂടി വെളിച്ചം വീശുന്ന നോവല്‍. ലോകത്തേത് ഭൂഭാഗത്തും അരങ്ങേറാനിടയുള്ള ചില അടിസ്ഥാന പ്രശ്‌നങ്ങളിലേക്ക് ഈ കൃതി നമ്മുടെ ശ്രദ്ധക്ഷണിക്കുന്നു. ഒപ്പം പട്ടുപോവാത്ത, അസ്തമിക്കാത്ത നന്മയുടെ കിരണം ജ്വലിച്ചു നില്‍ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രവചനസ്വഭാവമുള്ള ഒരു നോവലാണ് മാജി.

വര്‍ത്തമാനകാലത്തെ തീക്ഷ്ണ യാഥാര്‍ത്ഥ്യങ്ങളോടൊപ്പം ഭാവിയില്‍ കൂടുതല്‍ രൂക്ഷമാകാനിടയുള്ള ഒട്ടേറെ സമസ്യകളിലേക്കുകൂടി വെളിച്ചം വീശുന്ന നോവല്‍.

Keywords: Malayalame Mappu, Malayalamey Mappu, Aswathi Tirunal Gowri Lakshmibhai

Additional Information

Author Haris Nenmeni
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1802-7
Size Demy 1/8
Pages 248

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.