മധുരം സൗമ്യം ദീപ്തം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 90.00

Quick Overview

ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കവിതാസമാഹാരമാണ് മധുരം, സൗമ്യം, ദീപ്തം.

മധുരം സൗമ്യം ദീപ്തം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

ആദ്യമായി ജ്ഞാനപീഠ പുരസ്‌കാരം നേടിയ ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പിന്റെ കവിതാസമാഹാരമാണ് മധുരം, സൗമ്യം, ദീപ്തം. അസ്തിക്യബോധം, വിശ്വപ്രേമം, മാനവസാഹോദര്യം എന്നിവയ്ക്കുവേണ്ടി കാവ്യങ്ങളളിലൂടെ കര്‍മ്മനിര്‍വ്വഹണം നടത്തുന്ന മഹാകവിയുടെ എല്ലാ കവിതകളും മധുരതരമാണ്, ദീപ്തമയമാണ്, സൗമ്യഭാവത്തിലുള്ളതുമാണ്.

Additional Information

Author ജി. ശങ്കരക്കുറുപ്പ്
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1139-4, 9788130011394
Size Demy 1/8
Pages 126

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.