ലോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാർ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 210.00

Quick Overview

കലാസ്വാദനതൃഷ്‌ണയുള്ള മലായളിക്ക്‌ ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു പുതിയ വായനാനുഭവമാണ്‌ നല്‌കുക. ഓരോ ചിത്രകാരന്റെയും ജീവചരിത്രം സംക്ഷേപസുന്ദരമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. അവരുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സവിസ്‌തരവിവരണത്തിന്‌ സ്ഥലസമയപരിമിതിയുള്ളതിനാല്‍ ആവശ്യത്തിനുതകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ.

ലോകപ്രശസ്ത ചിത്രകാരന്മാർ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കലാസ്വാദനതൃഷ്‌ണയുള്ള മലായളിക്ക്‌ ഈ ഗ്രന്ഥം ഒരു പുതിയ വായനാനുഭവമാണ്‌ നല്‌കുക. ഓരോ ചിത്രകാരന്റെയും ജീവചരിത്രം സംക്ഷേപസുന്ദരമായി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്‌. അവരുടെ കൃതികളെക്കുറിച്ചുള്ള സവിസ്‌തരവിവരണത്തിന്‌ സ്ഥലസമയപരിമിതിയുള്ളതിനാല്‍ ആവശ്യത്തിനുതകുന്ന കാര്യങ്ങളെക്കുറിച്ചിട്ടുള്ളൂ. ഒരാചാര്യന്‍ എന്നനിലയില്‍ നല്‌കിയ സംഭാവനയെന്ത്‌ എന്ന്‌ ചിമിഴില്‍ ഒതുക്കിയിട്ടുണ്ട്‌.

Additional Information

Author രാജന്‍ തുവ്വാര
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN:81-300-0133-0, 8130001330
Size Demy 1/8
Pages 258

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.