കുട്ടികളായ എഴുത്തുകാരോട്

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 45.00

Quick Overview

പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കനുസൃതമായി, രചനയുടെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ ബാലമനസ്സുകള്‍ക്ക് ആഹ്ലാദപൂര്‍വ്വം സഞ്ചരിക്കാനുതകുന്ന 'കുട്ടികളായ എഴുത്തുകാരോട്,' ബാലസാഹിത്യത്തില്‍ നന്തനാര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയ കെ. വിഷ്ണുനാരായണന്റെ ശ്രദ്ധേയ കൃതികളില്‍ ഒന്നാകുന്നു.

കുട്ടികളായ എഴുത്തുകാരോട്

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

പുതിയ പാഠ്യപദ്ധതിക്കനുസൃതമായി, രചനയുടെ വിവിധ തലങ്ങളില്‍ ബാലമനസ്സുകള്‍ക്ക് ആഹ്ലാദപൂര്‍വ്വം സഞ്ചരിക്കാനുതകുന്ന 'കുട്ടികളായ എഴുത്തുകാരോട്,' ബാലസാഹിത്യത്തില്‍ നന്തനാര്‍ പുരസ്‌കാരം നേടിയ കെ. വിഷ്ണുനാരായണന്റെ ശ്രദ്ധേയ കൃതികളില്‍ ഒന്നാകുന്നു.

Additional Information

Author കെ. വിഷ്ണുനാരായണൻ
Publisher Poorna Publications
ISBN None
Size Demy 1/8
Pages 63

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.