ജീവിതവിജയത്തിനു പ്രായോഗിക മനഃശാസ്ത്രചിന്തകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 40.00

Quick Overview

അസ്വസ്ഥതകളില്‍നിന്നും ദുഃഖങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചനം നേടാന്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് കരുത്തുറ്റ പ്രസാദാത്മകമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാവുക എന്നതാണ്. അതിന് ഈ കൃതി പ്രയോജനകരമാവും.

ജീവിതവിജയത്തിനു പ്രായോഗിക മനഃശാസ്ത്രചിന്തകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സന്തോഷവും വേദനയുമില്ലാത്ത ജീവിതം ആര്‍ക്കുമില്ല. മാനസിക സംഘട്ടനങ്ങള്‍ മനുഷ്യജീവിതത്തിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ്. അത് വര്‍ദ്ധിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു കാലത്തിലൂടെയാണ് നാം കടന്നു പോകുന്നത്. അസ്വസ്ഥതകളില്‍നിന്നും ദുഃഖങ്ങളില്‍ നിന്നും മോചനം നേടാന്‍ നിങ്ങള്‍ ചെയ്യേണ്ടത് കരുത്തുറ്റ പ്രസാദാത്മകമായ മനസ്സിന്റെ ഉടമയാവുക എന്നതാണ്. അതിന് ഈ കൃതി പ്രയോജനകരമാവും.

Additional Information

Author ആന്റണി മൈക്കിള്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN 81-300-0553-0, 8130005530
Size Demy 1/8
Pages 148

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.