ജീവിതവിജയത്തിന് മനശ്ശാസ്ത്രപഠനം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 80.00

Quick Overview

മാനസികമായ വികാസമാര്‍ജ്ജിച്ചവര്‍ക്കേ വ്യക്തിത്വവികസനവും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ കരുത്താര്‍ന്ന മനസ്സാണ് പ്രധാനം. മനശ്ശാസ്ത്രപഠനം ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ വിജയപ്രദമാക്കുമെന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്.

ജീവിതവിജയത്തിന് മനശ്ശാസ്ത്രപഠനം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മാനസികമായ വികാസമാര്‍ജ്ജിച്ചവര്‍ക്കേ വ്യക്തിത്വവികസനവും സാധ്യമാവുകയുള്ളൂ. ജീവിതത്തിലെ വെല്ലുവിളികള്‍ നേരിടാന്‍ കരുത്താര്‍ന്ന മനസ്സാണ് പ്രധാനം. മനശ്ശാസ്ത്രപഠനം ജീവിതത്തെ എങ്ങനെ വിജയപ്രദമാക്കുമെന്ന് വിവരിക്കുകയാണ് ഗ്രന്ഥകര്‍ത്താവ്.

Additional Information

Author ആന്റണി മൈക്കിള്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0166-7, 8130001667
Size Demy 1/8
Pages 148

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.