ഇന്റര്‍വ്യൂ വിജയം ശക്തമായ ഏണിപ്പടികളിലൂടെ

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലോ, സ്വാകാര്യ മേഖലയിലോ, ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു കടമ്പയാണ് ഇന്റര്‍വ്യൂ അഥവാ അഭിമുഖം. അന്തര്‍മുഖരെയും, ആദ്യമായി അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കുന്നവരെയും തളര്‍ത്തുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തെ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക പാഠഭേദങ്ങളാണ് ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.

ഇന്റര്‍വ്യൂ വിജയം ശക്തമായ ഏണിപ്പടികളിലൂടെ

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

സര്‍ക്കാര്‍ സര്‍വ്വീസിലോ, സ്വാകാര്യ മേഖലയിലോ, ജോലി ലഭിക്കണമെങ്കില്‍ ഒഴിവാക്കാനാകാത്ത ഒരു കടമ്പയാണ് ഇന്റര്‍വ്യൂ അഥവാ അഭിമുഖം. അന്തര്‍മുഖരെയും, ആദ്യമായി അഭിമുഖത്തിന് ഹാജരാക്കുന്നവരെയും തളര്‍ത്തുന്ന മാനസിക പിരിമുറുക്കത്തെ വിജയകരമായി അതിജീവിക്കാനുള്ള പ്രായോഗിക പാഠഭേദങ്ങളാണ് ഈ ചെറുപുസ്തകത്തിലെ പ്രതിപാദ്യം.

Additional Information

Author സൂരജ് ജെ. പുതുവീട്ടില്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1122-6, 9788130011226
Size Demy 1/8
Pages 55

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.