ഗണിതം മനോഹരം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 30.00

Quick Overview

വിഷമം പിടിച്ച വിഷയം എന്നു കുട്ടികള്‍ കരുതുന്ന ഗണിതം, മനോഹരവും ലളിതവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മേതില്‍ രവി. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങള്‍ക്കു മാറിക്കിട്ടും.

ഗണിതം മനോഹരം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

വിഷമം പിടിച്ച വിഷയം എന്നു കുട്ടികള്‍ കരുതുന്ന ഗണിതം, മനോഹരവും ലളിതവുമാണെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് മേതില്‍ രവി. ഈ പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിയുമ്പോള്‍ ഗണിതശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ചുള്ള എല്ലാ തെറ്റിദ്ധാരണകളും നിങ്ങള്‍ക്കു മാറിക്കിട്ടും.

Keywords: Ganitham Manoharam, Methil Ravi

Additional Information

Author മേതില്‍ രവി
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-300-0573-5, 8130005735
Size Demy 1/8
Pages 42

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.