എന്റെ പാട്ടുപുസ്തകം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 45.00

Quick Overview

മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് നാടന്‍പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കുവാന്‍ പഞ്ഞമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാറിയ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ കുട്ടികളിലെ സര്‍ഗ്ഗവാസനയെ കണ്ടെത്തുവാനും പുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ വയ്യെന്നായിരിക്കുന്നു.

എന്റെ പാട്ടുപുസ്തകം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

നമ്മുടെ ഗ്രാമീണസംസ്‌കാരത്തിന്റെ അപൂര്‍വചാരുതയാര്‍ന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് നാടന്‍പാട്ടുകള്‍ നല്കുന്നത്. മുത്തച്ഛനും മുത്തശ്ശിയുമുണ്ടായിരുന്ന കാലത്ത് ഇത്തരം പാട്ടുകള്‍ കേള്‍ക്കുവാന്‍ പഞ്ഞമുണ്ടായിരുന്നില്ല. മാറിയ പരിതഃസ്ഥിതിയില്‍ കുട്ടികളിലെ സര്‍ഗ്ഗവാസനയെ കണ്ടെത്തുവാനും പുസ്തകങ്ങളെ ആശ്രയിക്കാതെ വയ്യെന്നായിരിക്കുന്നു. വാമൊഴിയായി തലമുറകളില്‍നിന്ന് പകര്‍ന്നുകിട്ടിയ ഇതിലെ നാടന്‍പാട്ടുകള്‍ കുട്ടികള്‍ അവരുടെ ഹൃദയത്തോട് ചേര്‍ത്തുപിടിക്കും.

Additional Information

Author കെ. വിഷ്ണുനാരായണൻ
Publisher Poorna Publications
ISBN 81-300-0389-9, 8130003899
Size Demy 1/8
Pages 72

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.