ചന്ദ്രന്റെ മാളിക

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 175.00

Quick Overview

ജനകീയവിചാരണ മുതല്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജീര്‍ണ്ണതകള്‍ വരെ നോവലില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. തുറന്നുപറച്ചിലുകള്‍കൊണ്ടും സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകള്‍കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന കൃതി. വായനക്കാരെ ആദ്യാവസാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട ുപോകുന്ന എഴുത്തിന്ഉദാഹരണമാകുന്ന സൈമണ്‍ബ്രിട്ടോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍.

ചന്ദ്രന്റെ മാളിക

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

More Views

Details

കേരളത്തിന്റെ രാഷ്ട്രീയപശ്ചാത്തലത്തില്‍ ഭാവനയും യാഥാര്‍ത്ഥ്യവും കൂടിക്കലര്‍ന്ന എഴുത്തുകൊണ്ട് വായനക്കാരെ ചേര്‍ത്തുനിര്‍ത്തുന്ന നോവല്‍.മനുഷ്യസ്‌നേഹത്തിന്റെ തത്ത്വശാസ്ത്രം കൈമുതലായ, സമത്വത്തിന്റെ നാളുകളെ സ്വപ്നംകാണുന്ന,അധ്വാനിക്കുന്ന തൊഴിലാളിവര്‍ഗ്ഗത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുന്ന ഒരു രാഷ്ട്രീയത്തെ ഉടനീളം ഈ നോവലില്‍ പരാമര്‍ശിക്കുന്നുണ്ട്. ജനകീയവിചാരണ മുതല്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ജീര്‍ണ്ണതകള്‍ വരെ നോവലില്‍ ചിത്രീകരിക്കുന്നു. തുറന്നുപറച്ചിലുകള്‍കൊണ്ടും സത്യസന്ധമായ നിലപാടുകള്‍കൊണ്ടും ശ്രദ്ധേയമാകുന്ന കൃതി. വായനക്കാരെ ആദ്യാവസാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട ുപോകുന്ന എഴുത്തിന്ഉദാഹരണമാകുന്ന സൈമണ്‍ബ്രിട്ടോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍.

വായനക്കാരെ ആദ്യാവസാനം കൂട്ടിക്കൊണ്ട ുപോകുന്ന എഴുത്തിന്ഉദാഹരണമാകുന്ന സൈമണ്‍ബ്രിട്ടോയുടെ ഏറ്റവും പുതിയ നോവല്‍.

Keywords: Malayalame Mappu, Malayalamey Mappu, Aswathi Tirunal Gowri Lakshmibhai

Additional Information

Author Symon Britto
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1824
Size Demy 1/8
Pages 200

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.