ബാലരാമായണം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 50.00

Quick Overview

രാമായണത്തെ അതിലളിതമായി, കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രൂപത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബാലരാമായണത്തില്‍. കുമാരനാശാന്റെ സര്‍ഗ്ഗവൈഭവം തുളുമ്പി നില്‍ക്കുന്ന ഈ കൃതി ഇതിഹാസങ്ങഴിലേക്കുള്ള ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്രാനുഭവമായിരിക്കും.

ബാലരാമായണം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

രാമായണത്തെ അതിലളിതമായി, കുട്ടികള്‍ക്ക് മനസ്സിലാക്കാന്‍ കഴിയുന്ന രൂപത്തില്‍ ചിത്രീകരിച്ചിരിക്കുന്നു ബാലരാമായണത്തില്‍. കുമാരനാശാന്റെ സര്‍ഗ്ഗവൈഭവം തുളുമ്പി നില്‍ക്കുന്ന ഈ കൃതി ഇതിഹാസങ്ങഴിലേക്കുള്ള ഒരു തീര്‍ത്ഥയാത്രാനുഭവമായിരിക്കും.

Additional Information

Author കുമാരനാശാന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-0759-5, 9788130007595
Size Demy 1/8
Pages 84

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.