അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

1 +1 =2, 4+3= 7 എന്നതുപോലെതന്നെ ശരിയാണ് 1 +1 =10 എന്നതും 4+3= 12 എന്നതും ഗണിതപ്രപഞ്ചത്തിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍.

അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ഗണിതശാസ്ത്രം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

1 +1 =2, 4+3= 7 എന്നതുപോലെതന്നെ ശരിയാണ് 1 +1 =10 എന്നതും 4+3= 12 എന്നതും ഗണിതപ്രപഞ്ചത്തിലെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന ചില സത്യങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുകയാണ് നൂറോളം ഗണിതകൃതികളുടെ കര്‍ത്താവായ പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍.

Additional Information

Author പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1133-2, 9788130011332
Size Demy 1/8
Pages 48

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.