ആദിവാസികളും ഒരു വന്തവാസിയും

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 30.00

Quick Overview

കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യധാരാജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് അകന്നുകഴിയുന്ന ആദിവാസികള്‍ക്കിടയില്‍ ഔദ്യോഗികാവശ്യാര്‍ത്ഥം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുഭവവിരണമാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം.

ആദിവാസികളും ഒരു വന്തവാസിയും

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

കേരളത്തിന്റെ മുഖ്യധാരാജീവിതത്തില്‍ നിന്ന് അകന്നുകഴിയുന്ന ആദിവാസികള്‍ക്കിടയില്‍ ഔദ്യോഗികാവശ്യാര്‍ത്ഥം കഴിഞ്ഞുകൂടിയ ഒരു ഉദ്യോഗസ്ഥന്റെ അനുഭവവിരണമാണ് ഇതിലെ ഇതിവൃത്തം.

Additional Information

Author ടി.സി. ബാലകൃഷ്ണന്‍ നായര്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1099-1. 9788130010991
Size Demy 1/8
Pages 40

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.