അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 35.00

Quick Overview

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍, അത്ഭുതങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം, ഭൂമുഖത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ തുടങ്ങി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അനവധി കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ കൃതിയില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.

അത്ഭുതങ്ങളുടെ ലോകം

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

മനുഷ്യശരീരത്തിന്റെ സവിശേഷതകള്‍, അത്ഭുതങ്ങള്‍ നിറഞ്ഞ പ്രപഞ്ചം, ഭൂമുഖത്ത് വസിക്കുന്ന ജീവജാലങ്ങളുടെ പ്രത്യേകതകള്‍ തുടങ്ങി അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട അനവധി കാര്യങ്ങള്‍ വളരെ ലളിതമായി പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. നാം ജീവിക്കുന്ന ലോകത്തെക്കുറിച്ച് വിലപ്പെട്ട വിവരങ്ങള്‍ കുട്ടികള്‍ക്ക് ഈ കൃതിയില്‍നിന്ന് ലഭിക്കുന്നു.

Additional Information

Author പള്ളിയറ ശ്രീധരന്‍
Publisher Poorna Publications
ISBN ISBN: 81-718-0605-8, 8171806058
Size Demy 1/8
Pages 51

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.