57 കുട്ടിക്കവിതകള്‍

Be the first to review this product

Availability: In stock

Rs. 25.00

Quick Overview

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനെപ്പോലെ മാധുര്യമേറുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കവിതയും. ഈ കവിതകള്‍ പാടിരസിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്‍ക്കാഴ്ചയും ലഭിക്കുന്നു. കവിതകളാസ്വദിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ കവിതകളും.

57 കുട്ടിക്കവിതകള്‍

Double click on above image to view full picture

Zoom Out
Zoom In

Details

അമ്മിഞ്ഞപ്പാലിനെപ്പോലെ മാധുര്യമേറുന്നവയാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ ഓരോ കവിതയും. ഈ കവിതകള്‍ പാടിരസിക്കുമ്പോള്‍തന്നെ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ഉള്‍ക്കാഴ്ചയും ലഭിക്കുന്നു. കവിതകളാസ്വദിക്കാന്‍ കുട്ടികളെ സഹായിക്കുന്നതാണ് ഈ പുസ്തകത്തിലെ എല്ലാ കവിതകളും.

Additional Information

Author ആനപ്പുഴയ്ക്കല്‍ അനില്‍
Publisher Gayathri Publications
ISBN ISBN: 978-81-300-1024-3, 9788130010243
Size Demy 1/8
Pages 40

Product Tags

Use spaces to separate tags. Use single quotes (') for phrases.