Select Store  

Search results for 'class 11 kerala scert'

Items 1 to 9 of 130 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Set Ascending Direction
 1. സുന്ദരഗാനങ്ങള്‍ അകവും പൊരുളും

  സുന്ദരഗാനങ്ങള്‍ അകവും പൊരുളും

  Rs. 85.00

  മലയാളത്തിലെ എക്കാലത്തെയും മികച്ച ഏതാനും ചലച്ചിത്ര ഗാനങ്ങളെ സൌന്ദര്യാത്മകമായ സമീപിക്കുന്ന എതിരന്‍ കതിരവന്റെ പന്ത്രണ്ടു ലേഖനങ്ങളുടെ സമാഹാരം. Learn More
 2. Nuts and Bolts of English

  Nuts and Bolts of English

  Rs. 125.00

  This book is collection of practice shheets designed for use in classrooms .Each sheets consists of essential elements for improving Listerning, Speaking ,Reading ,writing and Grammar skills (LSRW).Pronunciation of difficult but simple words have been simplified using phonetic transcription.A must for every student who wishes to improve English language skills Learn More
 3. പുഴയുടെ പര്യായം

  പുഴയുടെ പര്യായം

  Rs. 110.00

  ജീവിതാനുഭവക്കാരുടെ അതിവൈകാരികതയില്‍ കിടന്നു നട്ടം തിരിയുന്ന മലയാള നോവല്‍ദേശത്തുനിന്ന് ഭാവന തീര്‍ത്തും നഷ്ടമായിട്ടില്ലെനന്ന് ജോണി മിറാന്‍ഡ ഈനോവലിലൂടെ നമുക്ക് വാഗ്ദാനം ചെയ്യുന്നു. ഒരു കഥ പറഞ്ഞുതീര്‍ക്കുന്നതിപ്പുറമാണ് നോവല്‍ എന്ന തീര്‍ച്ച ഈ എഴുത്തുകാരനുണ്ട്. പാണ്ഡിത്യപ്രകടനത്തെ മാറ്റിനിര്‍ത്തി എങ്ങനെ എഴുതാം എന്ന ചോദ്യത്തിന് ജീവിതത്തിനും ഭാവനയ്ക്കും ഇടയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുക എന്നാണുത്തരം. Learn More
 4. മലബാറിന്റെ ഓര്‍മ്മത്തുടിപ്പുകള്‍

  മലബാറിന്റെ ഓര്‍മ്മത്തുടിപ്പുകള്‍

  Rs. 110.00

  മഹത്തായ ചരിത്രമുള്ള മലബാറിന്റെ പോയകാലങ്ങളിലെ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ഒരന്വേഷണമാണീഗ്രന്ഥം. പെരുമാളില്‍ തുടങ്ങി വള്ളുവക്കോനാതിരി, കോലത്തിരി, സാമൂതിരി, മൈസൂര്‍സുല്‍ത്താന്‍ എന്നിവരിലൂടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചരിത്രസംഭവങ്ങളിലേക്ക് ഈ കൃതി വായനക്കാരനെ നയിക്കുന്നു Learn More
 5. THE MAGIC STRINGS OF FRANKIE PRESTO

  THE MAGIC STRINGS OF FRANKIE PRESTO

  Regular Price: Rs. 350.00

  Special Price Rs. 315.00

  Mitch Albom creates his most unforgettable fictional character—Frankie Presto, the greatest guitarist to ever walk the earth—in this magical novel about the bands we join in life and the power of talent to change our lives. In his most stunning novel yet, the voice of Music narrates the tale of its most beloved disciple, young Frankie Presto, a war orphan raised by a blind music teacher in a small Spanish town. At nine years old, Frankie is sent to America in the bottom of a boat. His only possession is an old guitar and six precious strings. But Frankie’s talent is touched by the gods, and his amazing journey weaves him through the musical landscape of the 20th century, from classical to jazz to rock and roll, with his stunning talent affecting numerous stars along the way, including Hank Williams, Elvis Presley, Carole King, Wynton Marsalis and even KISS. Frankie becomes a pop star himself. He makes records. He is adored. But his gift is also his burden, as he realizes, through his music, he can actually affect people’s futures—with one string turning blue whenever a life is altered. At the height of his popularity, Frankie Presto vanishes. His legend grows. Only decades later, does he reappear—just before his spectacular death—to change one last life. With its Forest Gump-like romp through the music world, The Magic Strings of Frankie Presto is a classic in the making. A lifelong musician himself, Mitch Albom delivers a remarkable novel, infused with the message that “everyone joins a band in this life” and those connections change us all. Learn More
 6. 1111 പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്

  1111 പരിസ്ഥിതി ക്വിസ്

  Rs. 110.00

  പാരിസ്ഥിതിക പ്രശ്നങ്ങൾ അവയുടെ ആഘാതസാധ്യതയും സാർവ്വജനീനതയും മൂലം ലോകശ്രദ്ധ ഏറ്റവുമധികം പതിയുന്ന മേഘലകളിലൊന്നായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഇക്കാലത്തു നാം ജീവിക്കുന്ന പ്രബഞ്ചത്തെക്കുറിച്ചു പൊതുവായും നമ്മുടെ വാസഗേഹമായ ഭൂമിയെക്കുറിച് സവിശേഷമായും ചോദ്യോത്തരരൂപത്തിൽ അറിവ് പ്രധാനം ചെയ്യുന്ന ഗ്രന്ഥം.പരിസ്ഥിതിയെ സമഗ്രമായി വീക്ഷിച് തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്ന ചോദ്യങ്ങളും ഉത്തരങ്ങളും.പൊതുവിജ്ഞാനം ആഗ്രഹിക്കുന്നവർക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മത്സരപരീക്ഷകൾക്കൊരുങ്ങുന്നവർക്കും നിശ്ചയമായും ആവശ്യമായ ഗ്രന്ഥം. Learn More
 7. 1111 സാഹിത്യ ക്വിസ്

  1111 സാഹിത്യ ക്വിസ്

  Rs. 100.00

  ലോക സാഹിത്യം,ഭാരതീയ സാഹിത്യം,കേരളീയ സാഹിത്യം എന്നിങ്ങനെ പ്രധാന മൂന്നു മേഖലകളായി തിരുത്തിച്ചു ചോദ്യങ്ങൾ ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നു.ഓരോ വിഭാഗത്തിലും കവിത,കഥ,നോവൽ,വ്യക്തികൾ,പ്രസ്ഥാനങ്ങൾ എന്നിങ്ങനെ എല്ലാ മേഖലകളിൽ നിന്നും ആധികാരികമായ ചോദ്യങ്ങൾ സാഹിത്യപ്രേമികൾക്കും സാഹിത്യ വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും മതസരങ്ങൾക്കൊരുങ്ങുന്നവർക്കും നിശ്ചയമായും ഈ ഗ്രന്ഥം കൂടിയേ തീരൂ . Learn More
 8. HEART -RENDING TIMES

  HEART -RENDING TIMES

  Rs. 375.00

  How much can a woman take without breaking down? A great lot more than ever imagined is what this book portrays. Most epics and, later, classical works of literature have women made to walk on fire, but Anuradha lives in a veritable inferno Learn More
 9. A PREFACE TO MAN

  A PREFACE TO MAN

  Rs. 499.00

  Ann Marie reads fragments of her dead husband’s unfinished book, and the many love letters he sent her, and in them the social and political events of the time. As she ponders the writing and the years that the brilliant Jithendran squandered working for a toy company that makes drum-playing monkeys, the narrative gives way to the sweeping saga of a village by the river Periyar. Grappling with issues of equality, love, caste, religion and politics, Thachanakkara is a microcosm of twentieth-century Kerala. Told through the history of three generations of a feudal Nair family, this sprawling story is reminiscent of the craft of Gabriel Garcia Marquez’s A Hundred Years of Solitude and has the scale of Sunil Gangopadhyay’s Those Days. A Preface to Man is an artistic meditation on human existence and is a contemporary classic Learn More

Items 1 to 9 of 130 total

per page
Page:
 1. 1
 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5

Set Ascending Direction